Cestu do práce, na nákup i za zábavou usnadníme!

Praha i celá metropolitní oblast středních Čech potřebují nejen moderní pohodlné cesty a veřejnou dopravu s dostatečnou kapacitou, ale i efektivní řízení dopravy. Někdy jsou řešení problémů jednoduchá – stačí třeba drobná administrativní změna v postupech či kompetencích, jindy je třeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky nebo lávky.

1
2
3
4
city
# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Navádění na volná parkovací místa
Organizace a regulace dopravy

Každá cesta automobilem začíná a končí na parkovacím místě. Některé …

2 Intermodální plánovač trasy
Multimodální cestování

Jedná se o zavedení nové aplikace pro mobilní platformy, …

3 Plná integrace VHD Středočeského kraje
Procesy v mobilitě

Společný integrovaný dopravní systém (IDS) Prahy a Středočeského kraje …

4 Zřízení železniční linky S61
Kolejová infrastruktura

Linka S61 je součástí plánu na zřízení tangenciálních železničních …

5 Nové spojení 2 (Metro S)
Kolejová infrastruktura

Jedná se o projektovou přípravu záměru propojit železniční tratě …

6 Vývoj dopravně-technologického informačního systému
Organizace a regulace dopravy

Inteligentní dopravní systémy různého principu a zaměření jsou v dopravní …

7 Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference
Organizace a regulace dopravy

Opatření bude zahrnovat efektivnější nastavení správy SSZ a technologické …

8 Metro D: přípravné práce (geologický průzkum)
Kolejová infrastruktura

Jedná se o soubor přípravných prací spočívající především v realizaci …

9 Napojení křižovatky Beranka – Klánovická spojka
Silniční infrastruktura

Jedná se o doplnění rojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), …

10 Revitalizace Václavského náměstí / horní část TT
Doprava a veřejný prostor

Komplexní revitaliace Václavského náměstí dle studie Cigler Marani …

11 Hradčanská 2. vestibul (výtahy – bezbariérové zpřístupnění)
Kolejová infrastruktura

Na základě provedené studie providelnosti bezbariérového zpřístupnění stanice …

12 Rekonstrukce ulice Vinohradská
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulice Vinohradská v úseku od Národního …

13 Terminál Zahradní Město
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje celkovou rekonstrukci přestupního bodu na Zahradním Městě …

14 Terminál Smíchov
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje program celkové rekonstrukce přestupního bodu na území …

15 Liniové řízení částí Městského okruhu
Organizace a regulace dopravy

Městský okruh nemá vyjma tunelových částí řešeno liniové …

16 Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (ŘSD)
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o výběr opatření z Akčního plánu snižování hluku …

17 Rekonstrukce ulic Plzeňská a Vrchlického
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je rozpracování urbanisticko-architektonické studie Pleňská Vrchlického …

18 Studie snížení hlukové a imisní zátěže severní části města
Silniční infrastruktura

Opatření spočívá ve studijním prověření různých variant řešení …

19 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Flora
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Flora na základě zpracované …

20 Program zvýšení plynulosti provozu tramvají
Organizace a regulace dopravy

Koncepční zásady pro řešení tramvajových tratí, rekonstrukce i novostavby. …