Cestu do práce, na nákup i za zábavou usnadníme!

Praha i celá metropolitní oblast středních Čech potřebují nejen moderní pohodlné cesty a veřejnou dopravu s dostatečnou kapacitou, ale i efektivní řízení dopravy. Někdy jsou řešení problémů jednoduchá – stačí třeba drobná administrativní změna v postupech či kompetencích, jindy je třeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky nebo lávky.

1
2
3
4
city
# Název Oblast návrhů Charakteristika
41 Zajištění dostatečného počtu řidičů pro PID
Provoz veřejné dopravy

Předmětem opatření je stanovení a realizace promyšlené sady kroků, …

42 Kampaně na podporu využívání PID
Procesy v mobilitě

Opatření zahrnuje pravidelné a dlouhodobé kampaně za účelem propagace …

43 Jednotný vzhled vozidel PID
Procesy v mobilitě

Cílem projektu je jednotný vnější vzhled i vizuál interiéru …

44 Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID
Multimodální cestování

V Praze v současné funguje několik navzájem nepropojených a nekoordinovaných …

45 Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) – další vylepšení
Multimodální cestování

Na již existující projekt komplexního rozhraní pro zadávání …

46 Soustředění kompetencí v marketingu PID pod organizátora IDS
Procesy v mobilitě

Součástí jednotné kvality služby systému PID musí být …

47 Napojení křižovatky Beranka – Hornopočernická spojka
Silniční infrastruktura

Jedná se o doplnění trojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), …

48 Čtyřpólové dobíjení elektrobusů (standard OppCharge)
Provoz veřejné dopravy

Projektový záměr má za cíl v pilotním projektu otestovat …

49 Propojení Průmyslová – Kutnohorská (Hostivařská spojka)
Silniční infrastruktura

Část souboru Hostivařská spojka – napojení Hostivařské spojky …

50 Rekonstrukce trati Praha-Libeň – Praha-Malešice
Kolejová infrastruktura

Jedná se o rekonstrukci traťové spojky mezi stanicemi Libeň …

51 Realizace 2. vestibulu metra Vltavská
Kolejová infrastruktura

Druhý vestibul stanice Vltavská metra navazuje na připravovanou modernizaci …

52 Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje nastavení programu rekonstrukcí přestupních bodů PID …

53 Rozvoj páteřní dopravní sítě po roce 2030
Procesy v mobilitě

Současný stav dopravního systému Prahy není uspokojivý ani …

54 Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS
Provoz veřejné dopravy

Integrovaný tarif má umožnit cestujícímu na jednu jízdenku libovolně …

55 Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května
Silniční infrastruktura

Jedná se o propojení připojovacích a odbočovacích pruhů do průpletového …

56 Zkapacitnění Štěrboholské radiály MÚK Rybníčky – Průmyslová
Silniční infrastruktura

Jedná se o studii, projektovou dokumentaci a realizaci opatření zkapacitnění …

57 Revitalizace Václavského náměstí / spodní část
Doprava a veřejný prostor

Komplexní revitaliace Václavského náměstí dle studie Cigler Marani …

58 Rozvoj P+R mimo prioritní oblasti Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R mimo prioritní …

59 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 3 Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v třetí prioritní …

60 Plány mobility pro velké zaměstnavatele a školy
Procesy v mobilitě

Toto opatření má za cíl stanovit základní standardy …