16 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Plná integrace VHD Středočeského kraje
Procesy v mobilitě

Společný integrovaný dopravní systém (IDS) Prahy a Středočeského kraje …

2 Kampaň Správné chování ve veřejné dopravě
Procesy v mobilitě

Na již realizované projekty (Preventivní vlak, Cyklohráček, Není …

3 Finanční podpora programů pro ZŠ
Procesy v mobilitě

Všeobecná podpora programům zabývajícím se osvětou v oblasti udržitelné …

4 Program zaměřený na vzdělávání studentů SŠ a VŠ
Procesy v mobilitě

Vzdělávací program pro studenty SŠ a VŠ zaměřený na problematiku …

5 Kampaně na podporu využívání PID
Procesy v mobilitě

Opatření zahrnuje pravidelné a dlouhodobé kampaně za účelem propagace …

6 Jednotný vzhled vozidel PID
Procesy v mobilitě

Cílem projektu je jednotný vnější vzhled i vizuál interiéru …

7 Soustředění kompetencí v marketingu PID pod organizátora IDS
Procesy v mobilitě

Součástí jednotné kvality služby systému PID musí být …

8 Rozvoj páteřní dopravní sítě po roce 2030
Procesy v mobilitě

Současný stav dopravního systému Prahy není uspokojivý ani …

9 Plány mobility pro velké zaměstnavatele a školy
Procesy v mobilitě

Toto opatření má za cíl stanovit základní standardy …

10 Fond mobility – prověření
Procesy v mobilitě

Jedná se o studii na prověření možností zavední fondu mobility …

11 Zavádění BIM pro dopravní infrastrukturu
Procesy v mobilitě

Studie závádění standardu BIM (komlexní digitální informační systém …

12 Kompetence organizátora IDS v investicích
Procesy v mobilitě

Kromě základních kompetencí, které organizátorovi dopravy dle zákona …

13 Jednotný organizátor IDS Prahy a Středočeského kraje
Procesy v mobilitě

Pro zabezpečení skutečné funkčnosti společného integrovaného dopravního systému …

14 Elektromobily jako služební vozidla pro městské firmy
Procesy v mobilitě

Opatření předpokládá nákup služebních elektromobilů (osobních i užitkových) pro …

15 Studie městské správy dopravy
Procesy v mobilitě

Stávající systém řízení dopravy a dopravního systému v Praze a Středočeském …

16 Kampaň Čistou stopou Prahou
Procesy v mobilitě

Jedná se informační kampaň s cílem zvýšit povědomí občanů …