Rekonstrukce ulic Plzeňská a Vrchlického

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Zvýšení estetické hodnoty uličního prostoru
Snížení negativních vlivů IAD na obyvatelstvo
Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikaích zejména pro chodce a cyklisty


Předmětem opatření je rozpracování urbanisticko-architektonické studie Pleňská Vrchlického Proměna ulic Motolského údolí do podoby projektové dokumentace, která bude odpovídat technickým požadavkům a bude projednatelná s všemi dotčenými subjekty včetně rezidentů.
Ulice Plzeňská a Vrchlického na Praze 5 tvoří důležitou spojnici mezi Městským okruhem a západní oblastí města, zároveň přenáší významné dopravní zátěže v městské hromadné dopravě směr Motol a Řepy. Uliční prostor obou ulic je podřízen dopravní funkci a příliš nezohledňuje okolní rezidenční zástavbu. Na zadání MČ Prahy 5 vznikla urbanisticko-arichitektonická studie, která uvažuje s revitalizací prostoru obou ulic s podmínkou odlehčení 25% dopravní zátěže roku 2017, ať již zprovozněním Radlické radiály, nebo zásadní změnou dopravní politiky města. Projektová dokumentace může uvažovat dva horizonty řešení, a sice zlepšení současného stavu a výslednou podobu po požadovaném odlehčení 25% dopravních zátěží roku 2017. Projektová dokumentace musí odlišit investiční náklady na revitalizaci uličního prostoru ulic Plzeňská a Vrchlického a revitalizaci navazujících prostor. Navazující prostory je totiž možné realizovat často i bez zásadního vlivu na dopravní toky a přotom dojde ke zhodnocení území. Součástí projektové dokumentace musí být i předpokládaný harmonogram včetně investičních a provozních nákladů.
Opatření je nezbytné koordinovat s projektovou dokumentací na Radlickou radiálu a humanizaci ulice Radlická.