Intermodální plánovač trasy

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.10 Integrované služby v mobilitě

Pozitivní dopady

– Lepší informovanost cestujících, řidičů
– Možnost sběru dat o dopravním chování cestujících
– Možnost ovlivnění dopravního chování řidičů


Jedná se o zavedení nové aplikace pro mobilní platformy, která bude propojovat všechny módy dopravy (včetně pěší a automobilové) a to navíc v reálném čase. Aplikace bude plnit následující funkce:

  • multimodální vyhledávač spojení
  • informace o provozu v reálném čase (včetně navádění řidičů mimo problematické lokality)
  • jištění obsazenosti parkovišt P+R
  • zjištění dostupnosti sdílených automobilů a bicyklů včetně platby za jejich pronájem
  • nákup jízdních dokladů

Hlavním cílem tohoto opatření je aby uživatelé díky aktuálním a přesným informacím využili potenciál dopravního systému pro efektivní mobilitu. Aplikace umožní provozovateli  také sběr dat od uživatelů, která mohou být využita pro dopravní plánování. Nezbytná je komplexnost a dostatečná propagace aplikace pro celém území metropolitní oblasti.