Intermodální plánovač trasy

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

– Kolejové napojení sídlištní zástavby v oblasti Dědiny.
– Náhrada autobusové dopravy ekologicky příznivější a kapacitnější tramvajovou dopravou.
– Zvýšení komfortu cestování a kapacity jednotlivých spojů
– Nabídka spojení nejen ke stanici metra Nádraží Veleslavín, ale bez přestupu na Červený Vrch, do Dejvic (centrum MČ Praha  6) a dále směr Letná/centrum.
– Efektivní zhodnocení infrastruktury (blízkost vozovny),
– zajištění dostatečné kapacity veřejné dopravy i pro případný budoucí rozvoj lokality


Jedná se o zavedení nové aplikace pro mobilní platformy, která bude propojovat všechny módy dopravy (včetně pěší a automobilové) a to navíc v reálném čase. Aplikace bude plnit následující funkce:

  • multimodální vyhledávač spojení
  • informace o provozu v reálném čase (včetně navádění řidičů mimo problematické lokality)
  • jištění obsazenosti parkovišt P+R
  • zjištění dostupnosti sdílených automobilů a bicyklů včetně platby za jejich pronájem
  • nákup jízdních dokladů

Hlavním cílem tohoto opatření je aby uživatelé díky aktuálním a přesným informacím využili potenciál dopravního systému pro efektivní mobilitu. Aplikace umožní provozovateli  také sběr dat od uživatelů, která mohou být využita pro dopravní plánování. Nezbytná je komplexnost a dostatečná propagace aplikace pro celém území metropolitní oblasti.