Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Flora

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Flora na základě zpracované studie proveditelnosti bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou a povrchovým kioskem. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na obchodní centrum a povrhovou dopravu Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy z nástupiště do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy z přestupní chodby na povrch Vinohradské ulice v blízkosti hlavního vstupu do OC Palác Flora. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2x180os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Podle kapacitní rozvahy nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz na nástupišti a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Provedení výtahů je podmíněno přesunem strojovny VZT v ÚPN (místnost 108), to je základní podmínka realizace bezbariérového zpřístupnění. S tímto řešením však nesouhlasil IPR, neboť výtahy z  nástupiště jsou za sebou a nikoliv souměrně a kolmo na osu nástupiště. V současnosti je na základě nových požadavků hasičů na zajištění evakuace zpracována nová varianta – vždy 1 výtah + evakuační schodiště, která je projednávána a IPR ji pravděpodobně schválí.