Dopravu řešíme komplexně jako jeden celek

Jednotlivé druhy dopravy od sebe neoddělujeme, ale využíváme předností každého z nich. Protože každá část města má svá specifika. Na vlak je třeba lepší jet autem, do centra nejlépe metrem či na kole.

city

Cíle projektu Plánu mobility

Cílem Plánu mobility je zajistit dopravu obyvatel a přepravu zboží tak, aby všechny způsoby pohybu po městě fungovaly v souladu. Aby se navzájem zbytečně neomezovaly, řídily se zejména potřebami lidí, kteří ve městě a jeho okolí žijí, a zároveň aby se zlepšila kvalita života v Praze a okolí. Znečištění ovzduší spalovacími motory, vysoká míra hlučnosti, ale třeba i stres během čekání v dopravní zácpě má na veřejné zdraví značný vliv.

city
Analýza

Modal split

Dopravní chování obyvatel a návštěvníků města je odlišné v dělbě přepravní práce.

Pražané nejčastěji volí

 • veřejnou dopravu (46 %)
 • chůzi (29 %)
 • automobilovou dopravu (23 %)

Návštěvníci z okolí Prahy

 • přijíždějí hlavně automobilem (45 %)
 • méně pak veřejnou dopravou (36 %)
Zobrazit problémové mapy
Dopravní politka

Co je dopravní politika?

Propojení analýzy a návrhu Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

Pilíře dopravní politiky

 • Veřejnou dopravou především
 • Autem, když nejde jinak
 • Aktivně pro každého
 • Město pro život
 • Plánovat pro budoucnost
 • O co méně stavět, o to lépe řídit
 • Čistěji zásobovat
 • Táhnout za jeden provaz
Chci vědet více

Zásady dopravní politiky

 • Preferování veřejné dopravy a rozvoj kolejové dopravy
 • Provázanost veřejné dopravy s ostatními druhy dopravy
 • Snížení citlivosti a zmírnění kapacitních problémů v dopravní síti
 • Nová propojení pro různé druhy dopravy
 • Podpora chůze a dopravní cyklistiky
 • Optimalizace zásobování města
 • Zlepšení přístupnosti dopravy, dopravní infrastruktury a veřejných prostranství pro různé skupiny obyvatel
 • Zlepšení kvality veřejných prostranství
 • Snížení znečištění ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy
 • Snížení prostorových nároků dopravy
 • Snížení dopravní nehodovosti
 • Finanční udržitelnost dopravního systému
 • Procesní podpora udržitelné mobility a efektivní správy města
 • Udržitelný územní rozvoj Pražské metropolitní oblasti
 • Ekonomický rozvoj města