Napojení křižovatky Beranka – Klánovická spojka

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.6 Nová komunikační propojení

Pozitivní dopady

– odvedení části dopravy z Klánovic a Šestajovic, přímo na nadřaze, sekundárně odlehčí i Praze 21 a Běchovicím


Jedná se o doplnění rojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), Klánovická spojka (Středočeský kraj), Hornopočernická spojka (MHMP).

Jižní napojení křižovatky Beranka tvoří Klánovická spojka. Jde o komunikaci propojující dálnici D11 s komunikací Klánovic, která umožní odvedení tranzitní dopravy z dotčeného území na dálnici D11.