Metro D: přípravné práce (geologický průzkum)

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

Týká se dobudování trasy metra D – Geologický průzkum je nutnou fází v přípravě.
– zásadní zlepšení komfortu, kvality a rychlosti cestování veřejnou dopravou v západní části jižního sektoru města (Krč, Lhotka, Libuš, Písnice) a dalších kapacitních sídlištních celcích
– náhrada přetížených autobusových tahů (ekologické přínosy, redukce počtu autobusů)
– zvýšení bezpečnosti dopravy
– žádoucí podchycení autobusové dopravy a části individuální automobilové dopravy ve stanicích Písnice a Depo Písnice (autobusové terminály, záchytná parkoviště P+R)
– vznik vhodných podmínek pro kombinovaný způsob doprav do centra města prostřednictvím P+R přímo na městském okruhu ve stanici Nádraží Krč
– odlehčení jižní části linky C metra (m.j. spojené s razantním snížením obratu stanice Kačerov)
– územní rozvoj lokalit u budoucích stanic metra
– snížení ekologické zátěže z IAD a intenzivní autobusové dopravy
– konkurenční výhoda veřejné dopravy i ve vztahu dojíždějících obyvatel z oblastí přiláhajících k dotčené oblasti (Jesenice, Dolní Břežany, Kamenice atd.) s potenciálem snížení zatížení IAD na komunikační síti jižního sektoru Prahy
– prohloubení integrace veřejné dopravy lepšími vazbami k linkám C metra, k síti povrchových linek a železniční dopravě (Nádraží Krč)


Jedná se o soubor přípravných prací spočívající především v realizaci geologického průzkumu v úseku Pankrác – Olbrachtova (složité geologické podmínky Pankrácké pláně).
Geologický průzkum byl schválen RHMP v květnu 2019 a pro rozpočet hlavního města je v letech 2019 – 2021 významnou položkou.