14 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Zajištění dostatečného počtu řidičů pro PID
Provoz veřejné dopravy

Předmětem opatření je stanovení a realizace promyšlené sady kroků, …

2 Čtyřpólové dobíjení elektrobusů (standard OppCharge)
Provoz veřejné dopravy

Projektový záměr má za cíl v pilotním projektu otestovat …

3 Zjednodušení a valorizace tarifu společného IDS
Provoz veřejné dopravy

Integrovaný tarif má umožnit cestujícímu na jednu jízdenku libovolně …

4 Posílení železničních linek mimo špičku
Provoz veřejné dopravy

Opatření spočívá v zavedení kratších intervalů na jednotlivých železničních linkách …

5 8. nástupiště žst. Praha Hlavní nádraží
Provoz veřejné dopravy

Jedná se o vybudování 8. (východního) nástupiště na pražském hlavním …

6 Výběrová řízení na autobusové dopravce
Provoz veřejné dopravy

Regionální autobusová doprava bude kompletně vysoutěžena, v městské dopravě …

7 Nasazení velkokapacitních autobusů v příměstské dopravě
Provoz veřejné dopravy

Vzhledem k rostoucí poptávce na páteřních regionálních autobusových linkách a s tím …

8 Kapacitní železniční vozidla
Provoz veřejné dopravy

Jedná se o záměr pořízení nových vozidel, která budou …

9 Průjezdný model železničních linek
Provoz veřejné dopravy

V současné době je průjezdný model v částečné podobě realizován …

10 Městské železniční linky
Provoz veřejné dopravy

Zatímco v regionu železniční linky zpravidla sledují tradiční historické …

11 Posílení návazných autobusových linek na železnici
Provoz veřejné dopravy

Zejména v mimošpičkových obdobích disponují regionální autobusové linky v okolí …

12 Koncepce elektrifikace autobusových linek v Praze
Provoz veřejné dopravy

Program rozvoje elektrobusů v PID navazuje na výzkumné a ověřovací projekty …

13 Elektrifikace BUS linky 140 (II. etapa)
Provoz veřejné dopravy

V návaznosti na pilotní ověřovací provoz elektrobusu s dynamickým dobíjením …

14 Pořízení 14 ks standardních elektrobusů (12 m)
Provoz veřejné dopravy

Nákup 14 standardních elektrobusů (délka 12 m) se statickým …