O PROJEKTU

Polaď Prahu je projekt hlavního města Prahy, který dal vzniknout komplexnímu plánu, jak do budoucna zlepšit rozmáhající se městskou mobilitu. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí je tedy základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast dopravy a její infrastruktury. Řeší se v něm organizace individuální (automobilové), veřejné a bezmotorové dopravy tak, aby z metropole nebyla dopravně kolabující džungle. Nutnost řešit dopravní situaci vychází z masivního rozmachu automobilismu a narůstající ekologické zátěže s ním související. Plán modernizuje a nahrazuje současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Pracovní skupina

Mgr. Jaroslav Mach

Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Bc. Jiří Vecko

Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Martin Havelka

Odbor dopravy Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Ivan Jacko

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. arch. Václav Brejška

Magistrát hlavního města Prahy

Ing. Václav Novotný, Ph.D.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. Marek Zděradička

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. arch. Jakub Hendrych

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. Miroslav Valenta

ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Ing. Marek Vetýška

ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Ing. Ivo Novotný, Ph.D.

ROPID, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

Ing. Jiří Zeman

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Otakar Březina

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Petr Kalous

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Mgr. Michal Andelek

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D.

Oddělení energetického manažera Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Miroslav Grossmann

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Ing. Patrik Macho

Středočeský kraj

Ing. David Janovský

Integrovaná doprava Středočeského kraje

Ing. Matěj Sobota

Integrovaná doprava Středočeského kraje

Chcete se na něco zeptat?

Napište nám na email: info@poladprahu.cz