O PROJEKTU

Polaď Prahu je projekt hlavního města Prahy, který dal vzniknout komplexnímu plánu, jak do budoucna zlepšit rozmáhající se městskou mobilitu. Plán udržitelné mobility Prahy a okolí je tedy základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast dopravy a její infrastruktury. Řeší se v něm organizace individuální (automobilové), veřejné a bezmotorové dopravy tak, aby z metropole nebyla dopravně kolabující džungle. Nutnost řešit dopravní situaci vychází z masivního rozmachu automobilismu a narůstající ekologické zátěže s ním související. Plán modernizuje a nahrazuje současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.