Život obyvatel a návštěvníků metropole

Komfortnější autobusy s vyšší kapacitou včetně příměstských a více na sebe navázaných spojů, to jsou jen některé z mnoha dobrých důvodů k využívání veřejné dopravy. Pěší a cyklisté nebudou na okraji zájmu a upozadění vůči automobilům. Opravy zastávek a chodníků spolu s odstraněním bariér zlepší přístup nejen handicapovaným. Naplněním Plánu mobility se zlepší životní komfort v metropoli. Praha se stane jedním z nejlépe dopravně řešených měst Evropy.

1
2
3
4
5
6
city

7 ZÁKLADNÍCH CÍLŮ

1
ZVÝŠENÍ PROSTOROVÉ EFEKTIVITY DOPRAVY
2
SNÍŽENÍ UHLÍKOVÉ STOPY
3
ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI A SPOLEHLIVOSTI
4
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI
5
ZVÝŠENÍ FINANČNÍ UDRŽITELNOSTI
6
ZLEPŠENÍ LIDSKÉHO ZDRAVÍ
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI DOPRAVY
7
7
ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI DOPRAVY

Záchytná parkoviště P+R

Záchytná parkoviště P+R mají kapacitu jen 3 000 míst, některá z nich jsou pravidelně zaplňována již v časných ranních hodinách.

  • Kapacita systému P+R v Praze a okolním regionu se zvýší na 20 434 vozidel.
  • Vytvoří se podmínky pro snadné multimodální cestování mezi širším centrem Prahy a řídčeji osídlenými oblastmi s využitím individuálního dopravního prostředku na první/poslední kilometr cesty.
  • Praha učiní systémové kroky vedoucí k vyšší úrovni integrace dopravních modů na infrastrukturní, provozní i datové úrovni s cílem rozvoje jednotného systému služeb
    mobility (mobility as a service).
Chci vědět víc