65 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Revitalizace Václavského náměstí / horní část TT
Doprava a veřejný prostor

Komplexní revitaliace Václavského náměstí dle studie Cigler Marani …

2 Rekonstrukce ulice Vinohradská
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulice Vinohradská v úseku od Národního …

3 Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (ŘSD)
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o výběr opatření z Akčního plánu snižování hluku …

4 Rekonstrukce ulic Plzeňská a Vrchlického
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je rozpracování urbanisticko-architektonické studie Pleňská Vrchlického …

5 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Flora
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Flora na základě zpracované …

6 Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje
Doprava a veřejný prostor

Studijní a projektová příprava nových cyklostezek a cyklotras, které navazují …

7 Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem
Doprava a veřejný prostor

Nové bezkolizní propojení z Prahy do Brandýsa nad Labem …

8 Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou
Doprava a veřejný prostor

Tento projekt řeší absenci cyklostezky, která by spojovala …

9 Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi
Doprava a veřejný prostor

Cyklistické spojení Dolnobřežanska s vlakovým nádražím Praha-Zbraslav a pražskou páteřní …

10 Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu
Doprava a veřejný prostor

Opatření znamená zřízení komfortní trasy A2 v koridoru dle …

11 Levobřežní cyklostrasa A1 s návaznostmi v regionu
Doprava a veřejný prostor

Opatření znamená zřízení komfortní trasy A1 v koridoru dle …

12 Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov – Vinohrady)
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je studie možnosti zřízení vysoce komfortní …

13 Lávky Kačerov – Roztyly
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je studie technického provedení pro možnost …

14 Cyklostezka z Chýně do Zličína
Doprava a veřejný prostor

Tzv. Jižní stezka z Chýní (v současnosti se zde buduje …

15 Strategie zpřístupnění stanic metra cestujícím s kolem
Doprava a veřejný prostor

Strategie má za cíl navrhnout možnosti zpřístupnění jednotlivých …

16 Revitalizace Václavského náměstí / spodní část
Doprava a veřejný prostor

Komplexní revitaliace Václavského náměstí dle studie Cigler Marani …

17 Propojení Černý Most – Kyje Na Hutích
Doprava a veřejný prostor

Studie nového propojení Černého mostu a Kyjí (Na Hutích) za …

18 Propojení komerční zóny Zličín s metrem
Doprava a veřejný prostor

Studijní prověření možností zřízení komfortní pěší vazby mezi …

19 Lávka na Vysočanské náměstí
Doprava a veřejný prostor

Studie zaměřená na prověření možností zřízení nové lávky propojující …

20 Propojení Nemocnice Motol s Vypichem
Doprava a veřejný prostor

Studie propojení zastavěné oblasti se stanicí metra Nemocnice …