Navádění na volná parkovací místa

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

– zlepšení informovanosti uživatelů infrastruktury,
– zkrácení doby jízdy při vyhledávání volného místa,
– omezení počtu marných jízd vozidel, jejichž řidiči hledají volné místo k parkování,
– zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
– snížení spotřeby pohonných hmot a energií, včetně negativních externalit (emise, hluk),
– optimalizace využívání parkovacích míst v uliční síti (rovnoměrnější využívání kapacit),
– zlepšení informovanosti o využití infrastruktury.


Každá cesta automobilem začíná a končí na parkovacím místě. Některé studie uvádí, že při hledání volného parkovacího místa řidiči stráví až 20 minut času a tento čas na hledání parkování tvoří až 30% času stráveného při cestách v městském prostředí.
Navrhovaný systém je založen na sledování, zpracování a předávání informací o obsazenosti parkovacích míst a uličních úseků. V uliční síti se předpokládá osazení senzorické části a doplnění nových zařízení pro provozní informace pro vizualizaci aktuální obsazenosti oblastí. Informace o volných parkovacích místech budou zároveň zpřístupněny k dalšímu využití na standardizovaných datových rozhraních (např. DATEX II), čímž bude umožněn rozvoj mobilních aplikací sloužících k navigaci na volná parkovací místa.
Pro účely projektu je vytypováno 13 oblastí a dvě oblasti náhradní. Předpokládá pokrytí asi 3313 parkovacích stání (z toho 1051 ve fialové, 1059 v oranžové, 998 v zelené a 205 v modré zóně).
V oblasti Karlínského nám. se v rámci opatření zároveň počítá s pilotním nasazením navádění na volná parkovací místa v rámci kooperativních systémů (C2X), včetně poskytování ostatních dopravních informací a s využitím pro výpočty dojezdových dob. Součástí celého opatření bude i obnova a rozšíření funkcionality některých stávajících zařízení pro provozní informace, které navigují řidiče na P+R Zličín, P+R Nové Butovice a P+R Černý Most.