Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.3 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Základními pozitivními dopady opatření je jednoznačná definice rolí jednotlivých částí správců infrastruktury za účelem efektivnější správy SSZ a systému preference veřejné dopravy. Zpřístupnění znalosti protokolu komunikace vozidla VHD s řadičem SSZ umožní veřejné správě nezávislost na monopolní dodavateli technologie, s čímž souvisí i předpoklad snížení nákladů na pořízení jednotlivých součástí technologie.


Opatření bude zahrnovat efektivnější nastavení správy SSZ a technologické části preference na území HMP a jednoznačnou definici kompetencí a povinností jednotlivých aktérů. Základní myšlenkou efektivnější správy je, že SSZ i stacionární část technologie pro detekci autobusů na SSZ spravuje správce komunikace. (V současné době je stacionární část technologie pro detekci autobusů na SSZ ve správě DPP.) Mobilní část (na vozidlech) spravují jednotliví dopravci (stávající stav). Rozhraním bude vzduch. Protokol komunikace mezi vozidly VHD a řadiči SSZ musí být přístupný pro všechny dopravce, což umožní i férovou soutěž při výběrových řízeních na dodavatele jednotlivých zařízení.
U tramvajové dopravy, kde je stanoveno rozhraní mezi správcem dráhy a správcem komunikace na vstupu impulsu do detektoru (od kontaktu) a na vstupu impulsu do řadiče (od elektrického ovládání výhybek), zůstává režim beze změny. V případě použití aktivní detekce u tramvají (zejména připravovaný dveřní signál) bude rozhraní stanoveno stejně jako u dopravy autobusové, tedy vzduch.