42 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Navádění na volná parkovací místa
Organizace a regulace dopravy

Každá cesta automobilem začíná a končí na parkovacím místě. Některé …

2 Vývoj dopravně-technologického informačního systému
Organizace a regulace dopravy

Inteligentní dopravní systémy různého principu a zaměření jsou v dopravní …

3 Správa SSZ včetně jeho vybavení systémem preference
Organizace a regulace dopravy

Opatření bude zahrnovat efektivnější nastavení správy SSZ a technologické …

4 Liniové řízení částí Městského okruhu
Organizace a regulace dopravy

Městský okruh nemá vyjma tunelových částí řešeno liniové …

5 Program zvýšení plynulosti provozu tramvají
Organizace a regulace dopravy

Koncepční zásady pro řešení tramvajových tratí, rekonstrukce i novostavby. …

6 Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1
Organizace a regulace dopravy

Předmětem projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu …

7 Detekce jízdy ve vyhrazeném jízdním pruhu
Organizace a regulace dopravy

S rozmachem vyhrazených jízdních pruhů (zejména pro autobusy …

8 Oblastní dopravně závislé řízení na zbývajících ústřednách
Organizace a regulace dopravy

Dosud připravovaný projekt rozvoje dopravně závislého řízení (mezi jinými opatřeními) …

9 Studie a vývoj aktivní detekce vozidel pomocí koop.systémů
Organizace a regulace dopravy

Studie by se měla zaměřit na možnosti komlpexního využití …

10 Oblastní dopravně závislé řízení a detekce incidentů
Organizace a regulace dopravy

Projekt řeší zkvalitnění řízení dopravy ve vybraných 39 …

11 Zlepšení systému preference autobusů na SSZ
Organizace a regulace dopravy

Na základě údajů z odometru vozidel se nyní autobus …

12 Doplnění a údržba detektorů na SSZ
Organizace a regulace dopravy

Při dynamickém řízení SSZ vychází zařazování jednotlivých fází …

13 Kooperativní systémy v dopravní infrastruktuře
Organizace a regulace dopravy

Kooperativní ITS systémy (C-ITS nebo C2X) umožňují přímou …

14 Scénáře řízení dopravy
Organizace a regulace dopravy

V předchozích letech byla vytvořena množina několika desítek …

15 Napojení SSZ na dopravní ústřednu
Organizace a regulace dopravy

V současné době je na HDŘÚ napojeno cca 70 % …

16 Liniové řízení Pražského okruhu
Organizace a regulace dopravy

Pražský okruh je komunikací ve správě ŘSD. Liniové …

17 Vlastnictví a správa SSZ
Organizace a regulace dopravy

V současné době je v Praze cca 100 SSZ, …

18 Dojezdové doby na Městském okruhu
Organizace a regulace dopravy

aktivitou v rámci tohoto projektu bude instalace systému pro …

19 Strategie udržitelné logistiky
Organizace a regulace dopravy

Strategie udržitelné logistiky pro oblast Pražské metropolitní oblasti …

20 Zřizování preference TRAM při obnově a výstavbě SSZ
Organizace a regulace dopravy

V současné době nedochází v řadě případů obnovy SSZ …