Zřízení železniční linky S61

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

Snížení intenzit IAD
Zvýšení konkurenceschopnosti MHD
Lepší využití stávající infrastruktury
Trať je elektrifikovaná


Linka S61 je součástí plánu na zřízení tangenciálních železničních linek po vzoru stávající linky S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Libeň – Praha-Hostivař). Výhodou linky S61 je, že bude mít zároveň funkci radiální linky pro jižní část Prahy 14 směrem na metro A Depo Hostivař.

Praha 14 v současnosti trpí vysokými intenzitami IAD, neboť délka jízdních dob autobusových linek vůči ní není konkurenceschopná. Pouze část cestujících do centra v blízkosti vlakových zastávek Praha-Kyje a Praha-Dolní Počernice už dnes využívá linku S1 pro dopravu do centra města.

Cílem projektu je vytvoření železniční linky S61 po stávající dvojkolejné nákladní trati v trase Praha-Běchovice – Praha-Hostavice – Praha-Jahodnice – Praha-Jiráskova čtvrť – Praha-Depo Hostivař – Praha-Zahradní Město – Praha-Eden – Praha-Vršovice – Praha-Smíchov. Polohy zastávek jsou navrženy taky, aby se vzájemně vykrývaly s linkou S1.

Vlaková doprava zkrátí cestu do jižního segmentu města zhruba o čtvrt hodiny a zvýší pohodlí cestujících.

Nově navržené zastávky Praha-Hostavice a Praha-Jahodnice se soustřeďují na pokrytí novodobé výstavby sídlištního typu v řádu tisíců obyvatel v pěší docházkové vzdálenosti, zastávka Jiráskova čtvrť pro stávající zástavbu převážně rodinných domů a rozvojové území jižně od železniční trati.

Další úsek je součástí projektu SŽDC na revitalizaci železniční trati Praha-Hostivař – Praha-Vršovice.

Samostatně je třeba dořešit přestupní uzel u konečné metra A Depo Hostivař, kde se plánuje nové tramvajové obratiště.

Všechny zastávky mají v příčné vazbě adekvátní napojení na páteřní linky PID (zastávky Nádraží Běchovice, Lomnická, Sídliště Jahodnice, Českobrodská/Za Horou, Zahradní Město, Eden, Nádraží Vršovice).

Ve fázi 1 by byla zprovozněna linka v úseku Praha-Vršovice – Praha-Běchovice v návaznosti na rekonstrukci železniční trati z Prahy-Hostivaře do Prahy-Vršovic (investor SŽDC) a vybudování nových zastávek Praha-Depo Hostivař v provozorní podobě, Praha-Hostavice, Praha-Jahodnice a Praha-Jiráskova čtvrť, dále upravy v železniční stanici Praha-Běchovice.

Ve fázi 2 by byl zprovozněn nový terminál Praha-Depo Hostivař, ve fázi 3 by linka byla prodloužena do Prahy-Smíchova.