Nové spojení 2 (Metro S)

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

– zvýšení dopravního výkonu pražské železnice a její spolehlivosti
– separace regionální a dálkové železniční dopravy
– obsluha centra města přímými vlaky z regionu
– možnost výrazného zkrácení intervalu železničních linek
– odlehčení metru a tramvajím v centrální části města
– výzva pro kvalitní urbanistické a architektonické zpracování


Jedná se o projektovou přípravu záměru propojit železniční tratě v centru Prahy a vytvořit tak plně průjezdný model železničního uzlu. Předpokládá se zapojení tratě od východu ze směru Libeň/Karlín, z východu od stanice Vršovice, z jihu od Smíchova a od severu ze stanice Bubny. Na nových tratích, které by vzhledem k zástavbě byly výhradně tunelové by vznikly nové zastávky obsluhující centrum města. V blízkosti hlavního nádraží vznikne nová přestupní stanice mezi městskou, příměstskou i dálkovou dopravou. Celková délka podzemních úseků dosahuje zrhuba 9 km.