Rekonstrukce ulice Vinohradská

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Rekonstrukcí ulice Vinohradská dojde k odstranění nevhovujícího technického stavu tramvajové trati, vozovek a chodníků a k obnově zeleně. Nejdená se však o prostou rekonstrukci ale celkové zvýšení užitné hodnoty ulice za účelem zvýšeni kvality veřejného prostranství především pro chodce, kterých se na ulici pohybuje veliké množství, ale i pro cyklisty, cestující v hromadné dopravě a řidiče automobilů. Přínosy rekonstrukce pocítí i obyvatelé. Prostor místní komunikace bude po rekonstrukci více uspořádaný. Zastávky MHD budou plně bezbariérové.


Jedná se o rekonstrukci ulice Vinohradská v úseku od Národního muzea po kžižovatku Želivského. Tento projekt bude korrdinován s rekonstrukcí tramvajové trati v ulici Vinohradská, která bude zrekonstruována jako první fáze (v souladu s koncepční studií).

Předmětem návrhu bude rekonstrukce tramvajových zastávek, chodníků, vozovek, stromořadí a veřejného osvětlení.

IPR Praha je zpracovatel koncepční studie. Investorem bude OSI MHMP a DPP a.s.