4. 9. 2023

Rychlé spojení pro pěší a cyklisty po lávce z Holešovic do Karlína

Už dvacáté přemostění Vltavy v Praze, to je zbrusu nová lávka spojující holešovický a karlínský břeh přes ostrov Štvanice. Po roce a půl trvající výstavbě mohou Pražané a návštěvníci metropole využít téměř 300 metrů dlouhou komunikaci určenou pěším a cyklistům. Podařilo se tak dokončit další z opatření Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (347), které vytvořilo rychlé, bezbariérové a bezpečné spojení obou centrálních pražských čtvrtí. Lávka navazuje na síť cyklotras a na kole se tak lze dostat z Holešovic přes Rohanský ostrov třeba k Žižkovskému tunelu. Usnadnit pohyb cyklistů po Praze byl při plánování lávky jeden z podstatných aspektů – dosud mohli lidé na kole jezdit z Holešovic do Karlína a dále na Žižkov buď po cyklostezce vedle magistrály na Hlávkově mostě, nebo po Libeňském mostě. Projekt tak naplňuje koncept „města krátkých vzdáleností“, které si hlavní město klade za důležitý rozvojový cíl. 

Zástupci pražského magistrátu společně s jejími autory Štvanickou lávku veřejnosti slavnostně zpřístupnili 28. července. Její jednoduchý, minimalistický styl, ale zejména její praktičnost jí zajistily okamžitou oblibu nejen u místních. Již nyní lze pozorovat oživení lokality kolem Pražské tržnice na straně Holešovic a zatraktivnění vznikající zástavby Rohanského ostrova. Spojení se Štvanicí bylo pro autory lávky jednou z podmínek a Praha v souvislosti s tím plánuje revitalizaci tamního parku. Na Bubenském nábřeží, tedy kolem holešovického ústí lávky, vzniká široká bezbariérová promenáda spojená s tramvajovou zastávkou Pražská tržnice. S otevřením Štvanické lávky byl také ukončen provoz lodního přívozu, který dočasně Holešovice s Karlínem spojoval.

Aby noční osvětlení nové lávky nepřispívalo ke světelnému smogu nad Prahou, je řešeno LED pásy v madlech zábradlí, nikoli formou klasických lamp. Zábradlí mají navíc na každém ze třech ústí lávky jiné umělecké zakončení: V Karlíně má podobu koně, v Holešovicích býka a na Štvanici zajíce. Lávka je také osazena sochou Řeka od Jana Hendrycha. Pochozí šířka nové komunikace je v nejužším místě tři metry, a přestože je určena pouze chodcům a cyklistům, v naléhavém případě ji může využít i sanitka. Náklady na výstavbu lávky činily 352 milionů korun.