Hradčanská 2. vestibul (výtahy – bezbariérové zpřístupnění)

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

Výtahový vestibul ve stanici metra Hradčanská výrazně zkracuje přestupní vazbu mezi metrem a železnicí vedoucí do Kladna a v budoucnu i na letiště. Vestibul zároveň obsluhuje jižní část Dejvic konkrétně okoli Bachmačského náměstí, které je dnes hůře obslouženo VHD. Zároveň je zajištěn bezbariérový přístup do stanice metra Hradčanská.


Na základě provedené studie providelnosti bezbariérového zpřístupnění stanice metra Hradčanská je předpokládaná realizace nového výtahového vestibulu se 4 osobními výtahy (ve dvou variantách: 1) čtyři osobní výtahy + evakuační schodiště nebo 2) čtyři evakuační výtahy). Počítáno je s přímým propojením úrovně nástupiště s úrovní terénu. Umístění vestibulu a povrchového objektu vyústění výtahů se předpokládá do prostoru dnešního parkoviště poblíž nádraží Dejvice. Vestibul je navržen s ohledem na budoucí rozvoj zástavby v oblasti. Konstrukce vestibulu a jeho tvar jsou navrženy s ohledem na konstrukci budoucí železniční stanice Praha – Dejvice a umožnění oddělené výstavby. Rovněž je uvažováno s dalším propojením vestibulu s konstrukcí vstupu do nové železniční stanice. 

Poloha a dispoziční řešení vestbulu může být dále upraveno v dalším stupni PD, ale poloha výstupů výtahů musí být zachována a to hlavně s ohledem na umístění výtahů ve stanici metra a polohu budoucí železniční stanice Praha – Dejvice.