Terminál Zahradní Město

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.1.6 Zlepšení prostředí veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Kvalita přestupní vazby je jedním ze základních oblastí vnímání kvality veřejné dopravy ze strany cestujících. Systematické rekonstrukce přestupních bodů dle zásad obsažených ve Standardu zastávek PID zvýší atraktivitu veřejné dopravy pro cestující, odstraní bariéry při přestupu a celkově zpřístupní veřejnou dopravu. Snadný a komfortní přestup rovněž v určitých případech umožní nové trasy cestujcícím a příklon k osovému pojetí linkového vedení.


Opatření zahrnuje celkovou rekonstrukci přestupního bodu na Zahradním Městě za účelem zvýšení kvality přestupní vazby v rámci PID, příměstské i dálkové dopravy dle zásad obsažených ve Standardu zastávek PID. V rámci programu rekonstrukce bude nutná spolupráce všech investorů a správců jednotlivých částí přestupních bodů, včetně státní organizace SŽDC. Opatření rovněž zahrnuje nastavení příslušných pravidelných finančních toků do tohoto programu (celkově či částečně přes organizátora IDS).