Vývoj dopravně-technologického informačního systému

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.4 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

– datová báze dopravních informací s možnostmi retrospektivního zkoumání vývoje dopravy,
– vytvoření podmínek pro srozumitelné zobrazení chování dopravy v mimořádných situacích,
– kontrola funkčnosti zařízení dopravní infrastruktury a lepší vymahatelnost plnění servisních smluv,
– otevřený přístup k dopravním informacím a jejich vyšší kvalita


Inteligentní dopravní systémy různého principu a zaměření jsou v dopravní síti hl. m. Prahy s větším či menším úspěchem již nasazeny. Další se s rychlým rozvojem telematiky hlásí o své místo. V této situaci vyvstává naléhavá potřeba zajištění věrohodnosti, přesnosti, sladění a harmonizace dopravních informací proudících z těchto dopravních aplikací.

Cílem projektu je vyvinou v rámci inovačního partnerství jednotný systém validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů (ITS) a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro informování dopravními a mapovými portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy, modelování dopravy a dopravní plánování. Systém zajistí dohled nad funkčností těchto technologií, vyhodnotí relevantnost dat, provede případnou korekci. Předpokládá se archivace dat nejméně po dobu 10 let, což zajistí statistickou hodnotnost z hlediska následného využití nejen pro potřeby Smart city.