Revitalizace Václavského náměstí / horní část TT

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.7 Revitalizace městského prostoru

Pozitivní dopady

Celkové zhodnocení celého prostoru Václavského náměstí, vyšší komfort a bezpečnost pro všechny účastníky provozu, odstranění zanedbaného prostoru. Revitalizace inženýrských sítí.


Komplexní revitaliace Václavského náměstí dle studie Cigler Marani z roku 2005. Revitalizace spočívá v obnově všech povrchů, inženýrských sítí, obnovení a doplnění stromořadí. Z povrchu zmizí část parkovacích stání a rozšíří se chodníkové plochy.

Studie Cigler Marani umožňuje opětovné zavedení tramvajového provozu v horní části Václavského náměstí, tj. Vodičkova – Vinohradská. Jeho zavedení je však předmětem dalších jednání a změny územního plánu, naráží však dosud na odpor některých zúčastněných akterů i přes jasnou systémovost této vazby a odlehčení ulice Ječná. Finanční náklady na vybudování tramvajové trati jsou v rámci celkové revitalizace poměrově minimální.