31 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Napojení křižovatky Beranka – Klánovická spojka
Silniční infrastruktura

Jedná se o doplnění rojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), …

2 Studie snížení hlukové a imisní zátěže severní části města
Silniční infrastruktura

Opatření spočívá ve studijním prověření různých variant řešení …

3 Radlická radiála (projektová příprava)
Silniční infrastruktura

Jedná se o dokončení projektové přípravy Radlické radiály. Radlická …

4 Snížení energetické náročnosti Strahov. a Zlíchov. tunelu
Silniční infrastruktura

Projekt je zaměřen na úspory energetické náročnosti ve Strahovském …

5 Napojení křižovatky Beranka – Hornopočernická spojka
Silniční infrastruktura

Jedná se o doplnění trojlístků staveb MÚK Beranka (ŘSD), …

6 Propojení Průmyslová – Kutnohorská (Hostivařská spojka)
Silniční infrastruktura

Část souboru Hostivařská spojka – napojení Hostivařské spojky …

7 Zkapacitnění Jižní spojky Vídeňská – 5. května
Silniční infrastruktura

Jedná se o propojení připojovacích a odbočovacích pruhů do průpletového …

8 Zkapacitnění Štěrboholské radiály MÚK Rybníčky – Průmyslová
Silniční infrastruktura

Jedná se o studii, projektovou dokumentaci a realizaci opatření zkapacitnění …

9 Akční plán na realizaci stezek podél místních komunikací
Silniční infrastruktura

Studie technického prověření možností doplnění stezek pro chodce …

10 Dálnice D3 – středočeská část
Silniční infrastruktura

Středočeský úsek dálnice D3, který bude napojen na Pražský …

11 Městský okruh- Pelc-Tyrolka – Štěrboholská r. (proj.příp.)
Silniční infrastruktura

Jená se o projektová příprava souborur staveb Městského okruhu …

12 Propojení Dopraváků – Spořická (nové napojení Čimic)
Silniční infrastruktura

Komunikační propojení  Dopraváků – Spořická (nové napojení Čimic) …

13 Hostivařská spojka – propojení SOKP 511 – Přátelství
Silniční infrastruktura

Úsek Hostivařské spojky mezi Pražským okruhem 511 (MUK …

14 Přeložka silnice I/12 Běchovice – Úvaly
Silniční infrastruktura

Přeložka silnice I/12 bude využívána k zajištění každodenních příměstských …

15 Pražský okruh (D0), 520 ( Březiněves – Satalice D10)
Silniční infrastruktura

Úsek 520 Březiněves – Satalice (D10) je součástí …

16 Pražský okruh (D0), 518 a 519 (Ruzyně – Březiněves)
Silniční infrastruktura

Úseky 518 a 519 Rzyně – Suchdol a Suchdol – …

17 Optimalizace uzlu Barrandovský most a jeho rozvoj
Silniční infrastruktura

Zpracování projektové dokumentace na úpravy uzlu dopravně-organizačního, telematického a stavebního …

18 Studie generální opravy Strahovského tunelu
Silniční infrastruktura

Nutnost opravy Strahovského tunelu byla zřejmá již v roce 2010. …

19 Křížení železniční trati ve Velké Chuchli
Silniční infrastruktura

Komunikační propojení přes trať č. 171 ve Velká Chuchli …

20 Obchvat Písnice
Silniční infrastruktura

Východní obchvat Písnice včetně napojení terminálu Depo písnice. …