Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (ŘSD)

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

  • Snížení hlukové zátěžě z automobilové dopravy v konkrétních lokalitách.  

Jedná se o výběr opatření z Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016, konkrétně o samostatné protihlukové stěny/valu v gesci ŘSD. Materiál není pro hl. m. Prahu závazný, avšak jeho plnění sníží negativní dopady dopravy. Lokality:

  • D0, Ořech
  • D0, most přes Počernický rybník
  • D0, Zličín – Sobín
  • D1, Formanská
  • D1, Kateřinky val
  • D1 Újezd u Průhonic