47 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Zřízení železniční linky S61
Kolejová infrastruktura

Linka S61 je součástí plánu na zřízení tangenciálních železničních …

2 Nové spojení 2 (Metro S)
Kolejová infrastruktura

Jedná se o projektovou přípravu záměru propojit železniční tratě …

3 Metro D: přípravné práce (geologický průzkum)
Kolejová infrastruktura

Jedná se o soubor přípravných prací spočívající především v realizaci …

4 Hradčanská 2. vestibul (výtahy – bezbariérové zpřístupnění)
Kolejová infrastruktura

Na základě provedené studie providelnosti bezbariérového zpřístupnění stanice …

5 Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín – Praha-Vršovice č. k.
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr doplnit druhou kolej do tzv. jižní …

6 Zkapacitnění trati Praha – Kolín novostavbou v nové stopě
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr výstavby novostavby dvoukolejné železniční trati, …

7 Rekonstrukce trati Praha-Libeň – Praha-Malešice
Kolejová infrastruktura

Jedná se o rekonstrukci traťové spojky mezi stanicemi Libeň …

8 Realizace 2. vestibulu metra Vltavská
Kolejová infrastruktura

Druhý vestibul stanice Vltavská metra navazuje na připravovanou modernizaci …

9 Severní tramvajová tangenta – územní stabilizace a příprava
Kolejová infrastruktura

Tzv. Severní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících …

10 Východní tramvajová tangenta – územní stabilizace a příprava
Kolejová infrastruktura

Tzv. Východní tramvajová tangenta je tvořena soustavou stávajících …

11 Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr zavedení sítě spěšných vlaků v síti …

12 Optimalizace trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je …

13 Rekonstrukce železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
Kolejová infrastruktura

Jedná se o komplexní rekonstrukci žst. Praha Masarykovo nádraží, …

14 Železniční odstavy
Kolejová infrastruktura

Jedná se o zřízení odstavných ploch (kolejišť) pro vlakové …

15 Zastávka Praha-Dolní Počernice Jih
Kolejová infrastruktura

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce …

16 Zastávka Praha-Jahodnice
Kolejová infrastruktura

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce …

17 Elektrizace dalších železničních tratí
Kolejová infrastruktura

Opatření předpokládá elektrizaci dalších železničních tratí v Praze a Středočeském …

18 Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice (mimo)
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci železniční trati v úseku Praha-Smíchov – …

19 Optimalizace trati Praha hl.n. – Praha-Hostivař
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je …

20 Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – Zdiby
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby. Jedná …