Cestu do práce, na nákup i za zábavou usnadníme!

Praha i celá metropolitní oblast středních Čech potřebují nejen moderní pohodlné cesty a veřejnou dopravu s dostatečnou kapacitou, ale i efektivní řízení dopravy. Někdy jsou řešení problémů jednoduchá – stačí třeba drobná administrativní změna v postupech či kompetencích, jindy je třeba postavit nové silnice, obchvaty, chodníky nebo lávky.

1
2
3
4
city
# Název Oblast návrhů Charakteristika
21 Cyklistická propojení Prahy a Středočeského kraje
Doprava a veřejný prostor

Studijní a projektová příprava nových cyklostezek a cyklotras, které navazují …

22 Zdvoukolejnění trati Praha-Radotín – Praha-Vršovice č. k.
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr doplnit druhou kolej do tzv. jižní …

23 Zkapacitnění trati Praha – Kolín novostavbou v nové stopě
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr výstavby novostavby dvoukolejné železniční trati, …

24 Cyklostezka z Proseka do Brandýsa nad Labem
Doprava a veřejný prostor

Nové bezkolizní propojení z Prahy do Brandýsa nad Labem …

25 Radlická radiála (projektová příprava)
Silniční infrastruktura

Jedná se o dokončení projektové přípravy Radlické radiály. Radlická …

26 Cyklistická propojení Říčan a okolí s Prahou
Doprava a veřejný prostor

Tento projekt řeší absenci cyklostezky, která by spojovala …

27 Cyklostezka z Dolních Břežan do Zbraslavi
Doprava a veřejný prostor

Cyklistické spojení Dolnobřežanska s vlakovým nádražím Praha-Zbraslav a pražskou páteřní …

28 Pravobřežní cyklotrasa A2 s návaznostmi v regionu
Doprava a veřejný prostor

Opatření znamená zřízení komfortní trasy A2 v koridoru dle …

29 Levobřežní cyklostrasa A1 s návaznostmi v regionu
Doprava a veřejný prostor

Opatření znamená zřízení komfortní trasy A1 v koridoru dle …

30 Západovýchodní cyklomagistrála (Smíchov – Vinohrady)
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je studie možnosti zřízení vysoce komfortní …

31 Lávky Kačerov – Roztyly
Doprava a veřejný prostor

Předmětem opatření je studie technického provedení pro možnost …

32 Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze
Multimodální cestování

Předmětem opatření je systematické vybavení přestupních bodů veřejné …

33 Kampaň Správné chování ve veřejné dopravě
Procesy v mobilitě

Na již realizované projekty (Preventivní vlak, Cyklohráček, Není …

34 Finanční podpora programů pro ZŠ
Procesy v mobilitě

Všeobecná podpora programům zabývajícím se osvětou v oblasti udržitelné …

35 Zřízení stanicového bikesharingu
Multimodální cestování

Bikesharing je systém půjčování tzv. „veřejných kol“ pro rezidenty …

36 Program zaměřený na vzdělávání studentů SŠ a VŠ
Procesy v mobilitě

Vzdělávací program pro studenty SŠ a VŠ zaměřený na problematiku …

37 Cyklostezka z Chýně do Zličína
Doprava a veřejný prostor

Tzv. Jižní stezka z Chýní (v současnosti se zde buduje …

38 Strategie zpřístupnění stanic metra cestujícím s kolem
Doprava a veřejný prostor

Strategie má za cíl navrhnout možnosti zpřístupnění jednotlivých …

39 Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1
Organizace a regulace dopravy

Předmětem projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu …

40 Snížení energetické náročnosti Strahov. a Zlíchov. tunelu
Silniční infrastruktura

Projekt je zaměřen na úspory energetické náročnosti ve Strahovském …