32 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
1 Intermodální plánovač trasy
Multimodální cestování

Jedná se o zavedení nové aplikace pro mobilní platformy, …

2 Terminál Zahradní Město
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje celkovou rekonstrukci přestupního bodu na Zahradním Městě …

3 Terminál Smíchov
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje program celkové rekonstrukce přestupního bodu na území …

4 Program vybavení přestupních bodů VHD v Praze
Multimodální cestování

Předmětem opatření je systematické vybavení přestupních bodů veřejné …

5 Zřízení stanicového bikesharingu
Multimodální cestování

Bikesharing je systém půjčování tzv. „veřejných kol“ pro rezidenty …

6 Jednotný informační systém hl. m. Prahy s přesahem do PID
Multimodální cestování

V Praze v současné funguje několik navzájem nepropojených a nekoordinovaných …

7 Projekt VYMI (výluky a mimořádnosti) – další vylepšení
Multimodální cestování

Na již existující projekt komplexního rozhraní pro zadávání …

8 Program rekonstrukcí přestupních bodů VHD
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje nastavení programu rekonstrukcí přestupních bodů PID …

9 Rozvoj P+R mimo prioritní oblasti Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R mimo prioritní …

10 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 3 Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v třetí prioritní …

11 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 2 Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v druhé …

12 Rozvoj P+R v prioritní oblasti 1 Stč.kraje
Multimodální cestování

Opatření vychází ze souhrnu záměrů na výstavbu P+R v první prioritní …

13 Rozvoj P+R při stanicích metra
Multimodální cestování

Jedná se o rámcové investiční opatření, které předpokládá naplnění …

14 Datová platforma a Virtualizace hl.m.Prahy
Multimodální cestování

Jednotná datová a integrační platforma pro HMP. Datová platforma …

15 Polohy spojů DPP do systémů ROPID
Multimodální cestování

Předmětem opatření je zajištění předávání on-line dat o polohách …

16 Automatické sčítání cestujících ve vozidle
Multimodální cestování

Cílem tohoto projektu je vytvoření systému, který dokáže …

17 Koordinace záměrů při rekonstrukcích přestupních bodů
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje přípravu a nastavení systému kompetencí jednotlivých organizací …

18 Vybudovaní nových nabíjecích bodů pro elektromobily
Multimodální cestování

Cílem opatření je navýšení množství lokalit a počtu nabíjecích …

19 Prověření a zlepšení SSZ na přechodech u zastávek
Multimodální cestování

Postupné ověření a zlepšení funkce SSZ na přechodech pro chodce …

20 Systémová údržba dat o bezbariérovosti zastávek VHD
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje systémové nastavení údržby databáze o bezbariérovosti zastávek …