Liniové řízení částí Městského okruhu

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.19 Řízení dopravy

Pozitivní dopady

  • zvýšení kapacity nadřazené sítě ve špičkových hodinách dne

Městský okruh nemá vyjma tunelových částí řešeno liniové řízení. Pro jeho rozšíření se doporučuje zadání odborné studie na postup doplnění liniového řízení, včetně definování požadavků na systém (HW a SW) a harmonogramu/prioritizaci výstavby.