247 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
161 Nasazení velkokapacitních autobusů v příměstské dopravě
Provoz veřejné dopravy

Vzhledem k rostoucí poptávce na páteřních regionálních autobusových linkách a s tím …

162 Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – Zdiby
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby. Jedná …

163 Rozvoj zón placeného stání
Organizace a regulace dopravy

V letech 2016 až 2017 proběhla reforma zón …

164 Rozvoj systému sdílení automobilů
Multimodální cestování

Tento nástroj předpokládá podporu sdílené individuální automobilové dopravy. …

165 Pražský mýtný systém, realizace
Organizace a regulace dopravy

Na základě závěrů opatření „Pražský mýtný systém, studie“ …

166 Pražský mýtný systém, studie
Organizace a regulace dopravy

V letech 2008 – 2010 byly studijně ověřovány …

167 Oprava Hlávkova mostu
Silniční infrastruktura

Hlávkův most je významná dopravní stavba převádějící hlavní …

168 Oprava Libeňského mostu
Silniční infrastruktura

Libeňský most je soubor celkem šesti mostů spojující …

169 Oprava Palackého mostu
Silniční infrastruktura

Oblouky vyzděné z žulových kamenů jsou místy v kontaktních spárách …

170 Informační základna o pěší dopravě
Doprava a veřejný prostor

Pro lepší plánování, práci s veřejným prostorem a pro úpravy …

171 Oprava Mostu Legií
Silniční infrastruktura

Most Legií spojuje Národní třídu přes Střelecký ostrov …

172 Bezpečnostní úpravy železničních přejezdů na území Stčk
Doprava a veřejný prostor

Návaznost na bezpečnostní inspekci FD ČVUT na železničních přejezdech na území …

173 Oprava Barrandovského mostu
Silniční infrastruktura

Vzhledem ke stáří a vytíženosti mostu již vykazují mostní …

174 Strategie BESIP pro hl. m. Prahu
Doprava a veřejný prostor

V současné době hl. m. Prahy nemá žádnou …

175 Odstranění billboardů od MK s rychlostí 70 km/h a více
Doprava a veřejný prostor

Cílem legislativního/procesního opatření je systematicky odstraňovat reklamní panely …

176 Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK
Organizace a regulace dopravy

Program navrhování a realizace preferenčních opatření, zejména prostorových, na území …

177 Bezpečnostní úpravy nehodových míst
Doprava a veřejný prostor

Balíčkové opatření pro „akce BESIP“. V současné době ročně …

178 Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji
Organizace a regulace dopravy

Nastavení procesů a koordinace přípravy a realizace preferenčních opatření na území …

179 Kapacitní železniční vozidla
Provoz veřejné dopravy

Jedná se o záměr pořízení nových vozidel, která budou …

180 Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň
Kolejová infrastruktura

Jedná se o novostavbu přemostění východního zhlaví žst. Praha-Libeň …