Oprava Mostu Legií

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

Zachování provozuschopnosti a prodloužení životnosti mostu Legií.


Most Legií spojuje Národní třídu přes Střelecký ostrov s Újezdem a Malou Stranou na Praze 1 a byl postaven na místě původního litinového řetězového mostu. Realizace proběhla v letech 1898 až 1901, kdy byl zprovozněn. Jedná se o kulturní památku a v posledním období je patrný nárůst degenerativních poruch kamenných prvků kleneb v důsledku nefunkčního hydroizolačního a kanalizačního systému a narůstající nesoudržnost vazby kamenných prvků zábradlí. Dochází k hromadění vody v oblasti pat kleneb. Na spodním líci kleneb jsou patrny průsaky, mezi žulovými kameny s výluhy.

Současný stavební stav mostní konstrukce je, spodní stavba III–dobrý, nosná konstrukce V–špatný.

V rámci plánované opravy mostu je nezbytné provést odstranění mostního svršku, odtěžení nadnásypu nad klenbami a původní hydroizolace, výměnu poškozených kamenů nosné konstrukce a čelních zdí, provedení nové hydroizolace a odvodnění mostu, obnovení nadnásypu kleneb a kompletní obnova mostního svršku. Součástí opravy budou nezbytné přeložky inženýrských sítí. Při opravě mostu, který je památkově chráněným objektem, je nutné počítat s restaurátorskou obnovou prvků na mostě. Práce na projektu jsou koordinovány s koncepčním rozvojem lokality Vítězná – Most Legií – Újezd.