247 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
141 RTT Vinohradská
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o rekonstrukci ulice Vinohradská v úseku od Národního …

142 Provozní koncept P+R v Praze a Středočeském kraji
Multimodální cestování

Cílem provozního konceptu záchytných parkovišť P+R je navržení jednotného …

143 Aplikace PID lítačka
Multimodální cestování

Předmětem opatření je vyvinutí, dodávka a implementace aplikace pro …

144 Přeložka silnice II/240 a II/101 (aglomerační okruh)
Silniční infrastruktura

Přeložka silnice II/240 a II/101 bude tvořit tangenciální spojení …

145 Vývoj multiagentního a adaptivního řízení dopravy
Organizace a regulace dopravy

Světelně signalizační zařízení jsou řízena na základě předem vytvořených …

146 Rekonstrukce železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
Kolejová infrastruktura

Jedná se o komplexní rekonstrukci žst. Praha Masarykovo nádraží, …

147 8. nástupiště žst. Praha Hlavní nádraží
Provoz veřejné dopravy

Jedná se o vybudování 8. (východního) nástupiště na pražském hlavním …

148 Železniční odstavy
Kolejová infrastruktura

Jedná se o zřízení odstavných ploch (kolejišť) pro vlakové …

149 Vytvoření pracovní pozice Specialista pro nákladní dopravu
Organizace a regulace dopravy

Vytvoření pracovní pozice „Specialista pro nákladní dopravu“ pro …

150 Oprava Jiráskova mostu
Silniční infrastruktura

Jiráskův most patří ke složitým stavbám prostorového řešení, …

151 Definice přestupních bodů v síti PID
Multimodální cestování

Definice přestupních bodů v rámci sítě PID je důležitá …

152 Vyžadování uplatňování Standardu zastávek PID po ŘSD a SŽDC
Multimodální cestování

Opatření zahrnuje společný  požadavek  hl.  m.  Prahy  a  …

153 Preference BUS na křižovatkách se SSZ
Organizace a regulace dopravy

Plošné vybavení všech křižovatek řízených SSZ na území HMP …

154 Preferenční osy VHD v Praze
Organizace a regulace dopravy

Předmětem opatření je realizace komplexní preferenčních opatření (efektivní …

155 Zastávka Praha-Dolní Počernice Jih
Kolejová infrastruktura

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce …

156 Zastávka Praha-Jahodnice
Kolejová infrastruktura

Jedná se o zřízení nové železniční zastávky, na traťové spojce …

157 Elektrizace dalších železničních tratí
Kolejová infrastruktura

Opatření předpokládá elektrizaci dalších železničních tratí v Praze a Středočeském …

158 Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice (mimo)
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci železniční trati v úseku Praha-Smíchov – …

159 Optimalizace trati Praha hl.n. – Praha-Hostivař
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci trati v uvedeném úseku, která je …

160 Výběrová řízení na autobusové dopravce
Provoz veřejné dopravy

Regionální autobusová doprava bude kompletně vysoutěžena, v městské dopravě …