Informační základna o pěší dopravě

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

 • Základní vstup pro plánování pěší dopravy
 • Lepší reakce na požadavky
 • Podklady pro argumentaci při projednávání
 • V konečném důsledku zlepšení podnínek pro pěší dopravu

Pro lepší plánování, práci s veřejným prostorem a pro úpravy týkající se pěší dopravy je nezbytné mít adekvátní podklady (data). V srovnání s jinými druhy dopravy se jedná o nedostatečnou informační základnu. Je potřeba dále spefikovat co a jak cheme sledovat, kým se inspirovat (např. Londýn, Anglie obecně, New York) atd. Jedná se o základní segment udržitelné dopravy a nelze jej podceňovat. IPR zpracovává analýzu pro možnosti sledování pěší dopravy. Nutnost volby vhodné technologie pro sběr dat. Nabízí se využití dat z městského kamerového systému, zde je ale legislativní překážka, jelikož s těmito daty může pracovat pouze Policie ČR a Městská policie. 

 • kolik lidí chodí do práce pěšky (nebo jen část) a jak daleko
 • kolik lidí by rádo chodilo více pěeky při splnění určitých podmínek (např. cesta dětí do školy pěšky a nikoliv autem s rodiči)
 • vzdálenosti, které lidi urazí jinak než pěšky – pokud např do 2 km – potenciál pro pěší dopravu
 • zatížení ulic jako Kaprova, Pařížská atd., která mají potenciál stát se pěší zónou (sdíleným prostorem)
 • pohyb pěších v rámci terminálů VHD – dimenzování výstupů atd.
 • kolik lidí jezdí ze svého bydliště autem/VHD např. do parku nebo do lesa na kvůli aktivitám
 • intenzity ve sledovaných místech (závislosti – počasí, provoz, události, …)