Oprava Barrandovského mostu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

Zachování provozuschopnosti a prodloužení životnosti mostu.


Vzhledem ke stáří a vytíženosti mostu již vykazují mostní podpěry, závěrné zdi a křídla mostních konstrukcí trhliny s výluhy pojiva a průsaky. V oblastech předpínací výztuže se vyskytují štěrková hnízda s nedostatkem pojiva a korodující výztuží. Kotevní systém je narušen prolínající vodou. Diagnostickým průzkumem bylo identifikováno riziko nerovnoměrného zainjektování kabelových kanálků a následné koroze tvrdé výztuže. Při vedení předpínacích kabelů jsou pozorované výluhy a nadlimitní koncentrace chloridů, které podporují korozi. Vozovka na mostě je nerovná s vyjetými kolejemi v jízdních pruzích. Je poškozený izolační systém mostu včetně odvodnění.

Současný stavební stav mostní konstrukce je: spodní stavba IV–uspokojivý, nosná konstrukce V–špatný.

Je navržena celková rekonstrukce mostu představující výměnu mostního svršku s novou izolací a odvodněním, dále komplexní průzkum předpínací výztuže s alternativním zesílením konstrukce a reinjektáží kanálků. Dle diagnostiky bude provedena sanace nosné konstrukce dle závěrů a výměna mostních závěrů a ložisek.