247 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
201 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Staroměstská
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra  Staroměstská na základě zpracované …

202 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Jiřího z Poděbrad na základě …

203 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Invalidovna
Doprava a veřejný prostor

Studie proveditelnosti prokázala, že v případě realizace výtahové šachty …

204 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Českomoravská na základě zpracované …

205 Posílení návazných autobusových linek na železnici
Provoz veřejné dopravy

Zejména v mimošpičkových obdobích disponují regionální autobusové linky v okolí …

206 Revitalizace pražských podchodů
Doprava a veřejný prostor

Vychází z materiálu, který jako doporučení vytvořil IPR hl. …

207 Akční plán na bezbariérové úpravy zastávek BUS
Doprava a veřejný prostor

Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním …

208 Odstranění nadbytečných zábradlí
Doprava a veřejný prostor

Vychází z katalogu KVP IPR. Odstranění zábradlí a dalších prvků, …

209 Rekonstrukce vybraných zastávek TRAM na bezbariérové
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o výčet zastávek, které nebudou rekonstruovány v rámci …

210 Studie městské správy dopravy
Procesy v mobilitě

Stávající systém řízení dopravy a dopravního systému v Praze a Středočeském …

211 Zajištění bezpečného odkládání kol mimo veřejný prostor
Doprava a veřejný prostor

Vedle parkování kol pro širokou veřejnost na ulicích nebo …

212 Strategie rozvoje bezmotorové dopravy
Doprava a veřejný prostor

Strategie rozvoje bezmotorové dopravy je střednědobý plánovací dokument, …

213 Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy
Doprava a veřejný prostor

Cílem tohoto opatření je zajištění naplňování koncepčního dokumentu …

214 Vnitřní dluh komunikační sítě – zastavení dalšího růstu
Silniční infrastruktura

Komunikační síť v hl. m. Praze není dlouhodobě v nejlepším …

215 Rekonstrukce Vozovny Hloubětín
Kolejová infrastruktura

Opatření obsahuje modernizaci (rekonstrukci) tramvajové vozovny Hloubětín v souvislosti …

216 Metro D: Nové Dvory – Modřany (studijní ověření)
Kolejová infrastruktura

Opatření má za cíl podrobnější technické prověření větvení …

217 Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje
Kolejová infrastruktura

Jedná se o skupinu záměrů na prodloužení tramvajových tratí z Prahy …

218 Tramvajové tratě (výhled) – územní stabilizace
Kolejová infrastruktura

Jedná se o skupinu záměrů rozvoje tramvajové sítě, které …

219 Tramvajová trať Dvorce – Budějovická
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové tratě ze zastávky Dvorce ulicí Jeremenkovou …

220 Tramvajová trať Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova
Kolejová infrastruktura

Opatření zahrnuje možnost realizování dvou tramvajových tratí, kterých …