Oprava Palackého mostu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

Zachování provozuschopnosti a prodloužení životnosti Palackého mostu.


Oblouky vyzděné z žulových kamenů jsou místy v kontaktních spárách degradovány pronikající vodou z mostovky. Klenbové prostory mezi obloukem a vozovkou jsou v převážné míře zvodněné, protékající vodou z mostovky, vlivem nefunkčního izolačního systému. Železobetonové konzoly pod chodníky, které byly součástí etapy rozšíření vozovky a chodníků, jsou v pokročilém stavu degradace s hloubkovou korozí měkké výztuže. Pískovcové čelní zídky jsou v pokročilém stavu povrchové degradace. Odvodňovací vnitřní systém je místy nefunkční a v současné době je zdrojem sycení nosné konstrukce vodou. Kesonové založení mostu bylo ve fázi sestupu zastaveno 6 m pod povrchem normální hladiny vody na ulehlých štěrkopíscích. Vzhledem k tomu, že založení mostu není na skalnatém podloží, je nezbytné posoudit vliv proudění vody při vysokém průtoku s vazbou na zúžení koryta protipovodňovými zábranami.

V roce 2015 byl stavební stav mostu klasifikován stupněm spodní stavby IV-uspokojivý, nosná konstrukce VI-velmi špatný.

Je doporučeno neprodleně zahájit rekonstrukci mostu obnášející obnažení výplňové klenby mezi obloukem a mostovkou s následnou sanací, obnovení funkčnosti vnitřního odvodňovacího systému, odstranění degradované železobetonové konzoly a její nahrazení obdobnou replikou s pojistkou odolnosti proti sklopení od lokálního břemene, obnovení resp. vložení izolačního systému zabraňujícího protékání vody vč. chodníků do vozovkového souvrství, sanování pískovcových kamenů a prověření odolnosti základové spáry proti podemletí.