Pražský mýtný systém, studie

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.7 Mýtný systém

Pozitivní dopady

Vytvoření aktuálního podkladu pro další rozhodování


V letech 2008 – 2010 byly studijně ověřovány možnosti zpoplatnění vjezdu do centra města. Vzhledem k technologickému pokroku se předpokládá aktualizace výstupů této studie, které se stanou základní podkladem pro vlastní realizaci pražského mýtného systému (PMS). 

Studie bude mít i za úkol prověřit variantní a etapové uspořádání PMS v závislosti na dostavbě nadřazené komunikační sítě, zejména pak Městského okruhu.