Program na realizaci prostorových preferenčních opatření SčK

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení spolehlivosti vozidel VHD, a s tím související zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující, zvýšení energetické a ekonomické efektivity jejího provozu a zvýšení kapacity infrastruktury pro veřejnou dopravu.


Program navrhování a realizace preferenčních opatření, zejména prostorových, na území Středočeského kraje za účelem odstranění problémových míst provozu spojů PID, definovaných v rámci koncepčního dokumentu Středočeského kraje pro oblast preference VHD se zapojením všech relevantních partnerů.