Bezpečnostní úpravy nehodových míst

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.9 Bezpečnost dopravy

Pozitivní dopady

  • Odstranění nehodových/rizikových míst
  • Dlouhodové snižování počtu dopravních nehod, především s osobními následky
  • Samovysvětlující/odpouštějící komunikace
  • Podpora aktivní dopravy

Balíčkové opatření pro „akce BESIP“. V současné době ročně 30-50 mil. Kč na úpravy lokalit dle požadavků MČ – přechody, křižovatky, přisvětlování přechodů. Jedná se o lokální akce, v souču mají ale celoměstský význam. Nyní cca 70 požadavků na stavební úpravy a cca 160 na přisvětlování přechodů. Projekty jsou zadávány každý rok po doporučení pracovní skupiny BESIP při RFD MHMP a následně schváleny RHMP. Součástí jsou i preventivní programy – Bezpečné cesty do školy aj. Investiční náklady vychází z násobků 50 mil. Kč/rok