Koordinace návrhů preference VHD ve Středočeském kraji

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.5 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Centralizace procesů a struktury realizace preferenčních opatření přinese efektivnější a průžnější realizaci preferenčních opatření a zároveň vytvoří podmínky pro efektivnější spolupráci Krajského úřadu Středočeského kraje, jeho organizací a měst a obcí v této oblasti a naplňování příslušné koncepce (viz koncepční dokument).


Nastavení procesů a koordinace přípravy a realizace preferenčních opatření na území Středočeského kraje a nastavení kompetencí a rolí jednotlivých partnerů, zejména Krajského úřadu Středočeského kraje, IDSK, SÚS Středočeského kraje, ŘSD a jednotlivých obcí a měst na území Středočeského kraje. Součástí musí být i pracovní skupina pro koordinaci návrhu preference VHD – včetně zajištění současného řešení infrastruktury a dopravního řešení bez prodlevy.