Pražský mýtný systém, realizace

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.7 Mýtný systém

Pozitivní dopady

  • Snížení intenzit automobilové dopravy zejména ve zpoplatněné oblasti
  • Zvýšení plynulosti dopravy ve městě
  • Vznik efektivního nástroje pro řízení dopravy
  • Přímý ekonomický profit

Na základě závěrů opatření „Pražský mýtný systém, studie“ bude v hlavním městě zaveden pražský mýtný systém (PMS). Tento ekonomický nástroj bude mít za úkol snížit negativní dopady vyvolané provozem automobilové dopravy. Součástí řešení bude dále i implementace případného zavedení nízkoemisní zóny, důraz bude třeba také klást na potřebné legislativní změny.

Vlastní PMS bude pravděpodobně založen na zpoplatnění vjezdu vozidel IAD do centrální části hlavního města, případně dle dostupné technologie bude zavedeno mýto výkonové dle ujetých km v tomto území.