Strategie BESIP pro hl. m. Prahu

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

  • Koncepční dokument pro oblast BESIP
  • Systematické řešení problematických otázek v oblasti BESIP

V současné době hl. m. Prahy nemá žádnou strategii v oblasti BESIP. Úpravy infrasturktury a preventivní programy se řeší opertivně dle dílčího vyhodnocení priorit ve spolupráci s pracovní skupinou BESIP při RFD MHMP. Strategie umožní řešit tyto otázky na koncepční úrovni. Nezbytné je propojení s Národní strategií BESIP, Strategickým plánem a P+.

  • analytická část – analýza infrastruktury a provozu, nehodovost a problematická místa, prevence
  • koncepční část – stanovení vize, krátkodobých a dlouhodobých cílů, prioritizace
  • implementační část – finační náročnost, akční plán, projednání s vedením města

Kromě jiných otázek je záhodno věnovat se:

  • problematika přechodů přes více jízdních pruhů (jiné řešení kromě SSZ)
  • levé odbočení přes TT (Petřiny – ochranné ostrůvky pro chodce zvýšily počet nehody mezi IAD a TRAM při levém odbočení IAD)