Rozvoj systému sdílení automobilů

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.11 Sdílená mobilita

Pozitivní dopady

  • Menší náročnost na dopravu v klidu
  • Zvýšení efektivity automobilové dopravy
  • Zvýšení mobility osob

Tento nástroj předpokládá podporu sdílené individuální automobilové dopravy. HMP v úzké spolupráci s ostatními dotčenými subjekty (zejm. veřejné správy) bude systematicky vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj car-sharingu (sdílení vozidel) i car-poolingu (spolujízda). Tato aktivní podpora se bude v první fázi zaměřovat na vyhrazení parkovacích míst, a to jak v ulicích v ZPS, tak i na P+R a na jiných vhodných místech u stanic a zastávek hromadné dopravy. Výhledově bude systém otevřený i pro autonomní vozidla. Dále nástroj předpokládá výraznou integraci do prostředí souvisejících SW aplikací. Přesný formát veřejné podpory nadefinuje studie.