Rozvoj zón placeného stání

Oblast

Organizace a regulace dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.3 Parkovací zóny

Pozitivní dopady

  • Účinný ekonomický nástroj pro regulaci IAD v uličním prostoru
  • Snížení deficitu u parkovacích stání pro rezidenty
  • Přímý ekonomický profit
  • Zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě

V letech 2016 až 2017 proběhla reforma zón placeného stání (ZPS), došlo k rozšíření původního rozsahu (Praha 1, 2, část 3 a 7) o nové lokality (Praha 5, 6, 8 a část Prahy 3). V roce 2018 byly rozšířeny zóny placeného stání o část lokality Prahy 4.

Rozsah ZPS se bude pravděpodobně i v následujících letech korigovat dle potřeb MČ, dále budou doplněny další lokality, které již dnes vykazují zvýšenou poptávku po dopravě v klidu (Praha 9, 10, 11).

Hlavní nezpochybnitelná úloha ZPS v podobě regulace dopravy v klidu v uličním prostoru (nejen z řad návštěvníků) bude dále umocňována. Velikosti jednotlivých rezidentních oblastí budou mít proto tendenci se spíše zmenšovat tak, aby nemělo smysl v rámci pohybu po jedné oblasti využívat automobil.