Oprava Hlávkova mostu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

Zachování provozuschopnosti a prodloužení životnosti mostu.


Hlávkův most je významná dopravní stavba převádějící hlavní dopravní tah jako součást tzv. severojižní magistrály. Jedná se o sestavu čtyř mostů, první z roku 1912 s následnou dostavbou soumostí z roku 1962. Mezi mosty je na prefabrikovaných prvcích instalována tramvajová trať.

Zatížitelnost původních kleneb mostu neodpovídá současným normovým požadavkům a jejich dosažení je prakticky nerealizovatelné. Soumostí má vady a poruchy, které mají přímý vliv na životnost konstrukcí. Ve velmi špatném stavu jsou vložené desky pod tramvajovým tělesem a vozovka. V rámci rekonstrukce Hlávkova mostu bude nutné provést sanaci nosné konstrukce s hydroizolací a výměnu vozovkového souvrství.

Současný stavební stav mostních konstrukcí je v rozmezí od IV-uspokojivý do stavu IV-velmi špatný.

Dle požadavku OPP MHMP z března 2017, jelikož je most kulturní památkou, bude třeba zajistit doplňující diagnostický a stavebně-historický průzkum. Součástí akce je oprava ramp a vymístění inženýrských sítí do kolektoru Hlávkův most. Akci je z důvodu objízdných tras nutno koordinovat s rekonstrukcí Libeňského mostu.