247 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
181 Průjezdný model železničních linek
Provoz veřejné dopravy

V současné době je průjezdný model v částečné podobě realizován …

182 Městské železniční linky
Provoz veřejné dopravy

Zatímco v regionu železniční linky zpravidla sledují tradiční historické …

183 Zkapacitnění trati Praha – Kolín
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr projektové přípravy zkapacitnění železiční trati …

184 Zpřístupnění žst. Praha hlavní nádraží z okolí
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr zpřístupnění železniční stanice prostřednictvím prodloužení …

185 Optimalizace trati Praha hl.n. – Praha-Smíchov
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci úseku, po kterém procházejí železniční trati …

186 Železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr projektové přípravy pro komplexní přestavbu …

187 Právní a technické normy pro zastávky VHD
Multimodální cestování

Změna právních a technických norem (zejména Zákon č. 361/2000 Sb., …

188 RS – Rychlá spojení
Kolejová infrastruktura

Projektová příprava sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Opatření …

189 Odstraňování bariér ve veřejném prostoru
Doprava a veřejný prostor

Balíčkové opatření pro „Praha bez bariér“. V současné době …

190 Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (TSK)
Doprava a veřejný prostor

Jedná se o výběr opatření z Akčního plánu snižování hluku …

191 Výstavba parkovišť typu B+R
Multimodální cestování

Návaznost na spolupráci s IPR, DPP, kdy byly vybrány vhodné …

192 Sdílený prostor – legislativní opatření
Doprava a veřejný prostor

Provedení nezbytných úkonů pro zařazení pojmu „sdílený prostor“ …

193 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Kačerov
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Kačerov. Reálné jen …

194 Bezbariérové zpřístupnění stanice Malostranská
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Malostranská na základě zpracované …

195 Bezbariérové zpřístupnění stanice Nám. Republiky
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Náměstí Republiky na základě …

196 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Želivského na základě zpracované …

197 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Radlická na základě zpracované …

198 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Jinonice na základě zpracované …

199 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Křižíkova na základě zpracované …

200 Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání
Doprava a veřejný prostor

Realizace výtahu do stanice metra Pražského povstání na základě …