Odstranění billboardů od MK s rychlostí 70 km/h a více

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.9 Bezpečnost dopravy

Pozitivní dopady

  • vytváření bezpečného dopravního prostředí a dopravní infrastruktury
  • odstraňování rizikových míst

Cílem legislativního/procesního opatření je systematicky odstraňovat reklamní panely z okolí místních komunikací na území hl. m. Prahy s rychlostí 70 km/h. Panely upoutávají pozornost řidičů na úkor sledování dopravní situace a dopravního značení. Jedná se o rizikový prvek v rámci dopravní infrastruktury z pohledu bezpečnosti provozu. Odstranění se předpokládá na náklady majitele.