Bezpečnostní úpravy železničních přejezdů na území Stčk

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.9 Bezpečnost dopravy

Pozitivní dopady

  • Odstraňování nehodových a rizikových míst
  • Snižování počtu nehod, především s osobními následky

Návaznost na bezpečnostní inspekci FD ČVUT na železničních přejezdech na území Středočeského kraje. Ta byla provedena na objednávku Středočeského kraje a jejím cílem bylo prověření všech železničních přejezdů křížící pozemní komunikace ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, tedy silnice II. a III. třídy – zpracováno v 10/2018. Ze skupiny přejezdů bylo definováno 50 nejvíce rizikových a na nich navržena opatření pro zvýšení bezpečnosti. Navržená řešení jsou různě finančně náročná – úprava, obnova či doplnění dopravního značení, odstranění (údržba) zeleně, ale i instalace vyššího stupně zabezpečovacího zařízení. Zároveň je součástí tohoto opatření kontrola realizace opatření navržených v rámci předchozí bezpečnostní inspekce FD ČVUT vyhotovené v 01/2011. Cílem je realizace těchto opatření a zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.