Tramvajová trať Vozovna Kobylisy – Zdiby

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • zvýšení kapacity a komfortu cestování v dotčené oblasti
  • vznik nových přímých spojení z oblasti Středočeského kraje (Zdiby) do různých částí Prahy (např. tangenciální směry)
  • zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami
  • snížení emisí a tišší provoz
  • prohloubení integrace – lepší provazba mezi tramvajovou a autobusovou dopravou
  • výstavba kapacit záchytného parkování (P+R)

Výstavba tramvajové tratě Vozovna Kobylisy – Zdiby.

Jedná se o prodloužení tramvajové sítě z Prahy do Středočeského kraje, do suburbanizované oblasti Zdib (v návaznosti dále směr Odolena Voda) v celkové délce 5,6 km. Tramvajová trať s potenciálem nahrazení intenzivní příměstské autobusové dopravy. Součástí výstavby tramvajové tratě bude i výstavba záchytného parkoviště P+R u smyčky.

Investiční náklady zohledňují výstavbu P+R a nutnou výstavbu mimoúrovňového křížení dálnice D8. 

Provozní náklady tramvajové dopravy budou částečně kompenzovány úsporou v autobusové dopravě.